www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Zahájení kurzů:

v Olomouci, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, dne 22.1.2019:

-kuchař-číšník

v Ostravě, Dům kultury města Ostrava, Moravská Ostrava,
dne 23.1.2019:

-kuchař-číšník

Kurz Automechanik se bude otevírat v Olomouci po oznámení. 

Využijte zvolenou rekvalifikaci

Využijte tzv.
zvolenou rekvalifikaci:
úřady práce hradí zvolený rekvalifikační kurz zájemcům, kteří jsou v evidenci úřadů práce. FORMULÁŘE VÁM RÁDI POTVRDÍME!

Získejte výuční list

Možnost získání
výučního listu
pro kurz
kuchař-číšník /obor "kuchař-číšník"
a masérský kurz/obor "masér".

Kuchař-číšník

Úplná profesní kvalifikace

"KUCHAŘ"

Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti kuchař jak po stránce teoretické, tak i praktické. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti kuchař.

Vyučujeme následující profesní kvalifikace:
-příprava teplých pokrmů
-příprava pokrmů studené kuchyně
-příprava minutek
-jednoduchá obsluha hostů.

Účastníci budou vybaveni studijními pomůckami, pracovním oblečením pro pracovní činnost kuchař/kuchařka/ mimo pracovní obuvi. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na základní potraviny na vaření.

Absolventi mají možnost získat výuční list na pracovní činnost KUCHAŘ.
Rekvalifikační kurz je konán dle Národní soustavy klasifikací, která umožňuje absolventům po složení zkoušek u autorizované osoby (naše vzdělávací zařízení) a po zkouškách na zvoleném SOU získat výuční list.

Absolventi obdrží po zkouškách u autorizované osoby následující doklady:
-osvědčení o účasti v jednotlivých profesních kvalifikacích
-osvědčení o získání profesních kvalifikacích.
Výuční list vystaví příslušné SOU.

Absolventi najdou uplatnění v restauračních zařízeních, u organizací, provozujících kuchyně a zabývajících se přípravou jídel. Mohou získat živnostenský list s předmětem podnikání – hostinská činnost.

Délka kurzu je bez ohledu na dosažené vzdělání pro všechny účastníky stejná.

Cena kurzu: 15.900,- Kč, zkoušky u autorizované osoby na jednotlivé profesní kvalifikace celkem 5.900,- Kč (ceny jsou včetně DPH).
Umožňujeme splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání: dle pokynů při zahájení kurzu

Olomouc:
teorie -budova Horní Lán 1310/10 A, Olomouc /více/
praxe -Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova 935/8a, Olomouc
-restaurační zařízení

Ostrava:

teorie - SŠ stavební a dřevozpracující, U stadionu 33, Ostrava-Zábřeh
praxe - Střední průmyslová škola chemická ak. Heyrovského a Gymnázium, Středoškolská 1, Ostrava
        
- restaurační zařízení

Vyučující:
učitelé odborných předmětů pro pracovní činnost kuchař-číšník ze středního odborného učiliště

Vyučovací doba :
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200