www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Zahájení kurzů:

v Olomouci, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, dne 22.1.2019:

-kuchař-číšník

v Ostravě, Dům kultury města Ostrava, Moravská Ostrava,
dne 23.1.2019:

-kuchař-číšník

Kurz Automechanik se bude otevírat v Olomouci po oznámení. 

Využijte zvolenou rekvalifikaci

Využijte tzv.
zvolenou rekvalifikaci:
úřady práce hradí zvolený rekvalifikační kurz zájemcům, kteří jsou v evidenci úřadů práce. FORMULÁŘE VÁM RÁDI POTVRDÍME!

Získejte výuční list

Možnost získání
výučního listu
pro kurz
kuchař-číšník /obor "kuchař-číšník"
a masérský kurz/obor "masér".

Automechanik

Rekvalifikační kurz

"OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL"

(dříve označeno jako AUTOMECHANIK)

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti „automechanik".

Výuka sestává z teoretické a praktické části, má přesný rozvrh a řád, probíhá pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu. Praktická výuka probíhá na odborném učilišti v Olomouci. Účastníci kurzu projdou pod dohledem mistrů odborného výcviku všemi částmi dílen včetně diagnostiky.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost automechanik - opravy motorových vozidel". Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území ČR (EU).
Držitelé najdou uplatnění v autoopravnách, servisech, u prodejců automobilů apod. Mohou získat živnostenský list s předmětem podnikání –opravy silničních vozidel.

Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.

skupina skupina A skupina B
dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a
vyšší vzdělání
základní vzdělání
cena
kurzu
bude upřesněno bude upřesněno

Účastníci obdrží učebnice, doplňkové výukové podklady, pracovní oblečení. V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Dokladu o kvalifikaci. Umožňujeme splátkovou formu úhrady kurzovného.

Vyučující :
učitelé odborných předmětů pro pracovní činnost automechanik ze Středního odborného učiliště v Olomouci.

Termíny konání:
Olomouc /detail/

Místo konání : Olomouc dle pokynů při zahájení kurzu
teorie - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc /více/
praxe - Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc /dílny/ a autoopravny dle určení

Pro účastníky z větších vzdáleností zajistíme ubytování v objektu, kde probíhá výuka.

Vyučovací doba :
přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200