www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Zahájení kurzů:

v Olomouci, Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, dne 22.1.2019:

-kuchař-číšník

v Ostravě, Dům kultury města Ostrava, Moravská Ostrava,
dne 23.1.2019:

-kuchař-číšník

Kurz Automechanik se bude otevírat v Olomouci po oznámení. 

Využijte zvolenou rekvalifikaci

Využijte tzv.
zvolenou rekvalifikaci:
úřady práce hradí zvolený rekvalifikační kurz zájemcům, kteří jsou v evidenci úřadů práce. FORMULÁŘE VÁM RÁDI POTVRDÍME!

Získejte výuční list

Možnost získání
výučního listu
pro kurz
kuchař-číšník /obor "kuchař-číšník"
a masérský kurz/obor "masér".

Masér

Rekvalifikační kurz

"MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE"

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti „masér".
Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu. Učební prostory jsou vybaveny pro teorii i praxi. Praktická část probíhá v učebně, ne v masérském salonu při plném provozu. To zajišťuje dostatek času pro vysvětlování učiva, jeho opakování i pro individuální potřeby klienta, a celkově tak poskytuje účastníkům obrovský prostor pro praktický nácvik jednotlivých masérských úkonů.

Absolvent ovládá znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dle našich dlouholetých zkušeností se naprostá většina absolventů stává po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Vyučující:
Odborní lektoři jsou schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestováni sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají stoprocentní garanci lektorů s příslušným odborným vzděláním a dlouholetými odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Na základě anonymních dotazníků zpracovávaných po ukončení kurzu jsou lektoři vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou u autorizované osoby (naše vzdělávací zařízení). Absolventi po zkoušce obdrží:
-osvědčení o účasti ve vzdělávacím programu
-osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Tyto doklady o rekvalifikaci jsou uznávané na celém území ČR (EU). Držitele opravňují k provozování masérské praxe ve všech provozovnách a zařízení jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání, protože umožňují získat živnostenský list s předmětem podnikání – masérské služby.

Novinkou je možnost získání výuční list na pracovní činnost masér.
Rekvalifikační kurz je konán dle Národní soustavy klasifikací, která umožňuje absolventům po složení zkoušky u autorizované osoby a po zkouškách na zvoleném SOU získat výuční list. Výuční list následně vystaví SOU.

Kvalifikační předpoklady účastníků pro zařazení do rekvalifikace:
ukončené základní vzdělání, dovršení věku 18-ti let.

Cena kurzu: bude upřeněna před zahájením kurzu, zkouška u autorizované osoby 1.900 Kč (ceny včetně DPH).
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání všech osvědčení.
Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání:
Olomouc -budova Horní Lán 1310/10 A, Olomouc /více/
Ostrava – Galerie MAGNA, Bieblova 3, Ostrava /více/

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků, s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.

Doplňkové kurzy /více/:
Pro absolventy rekvalifikačního kurzu MASÉR nabízíme doplňkové nástavbové masérské kurzy /více/, např.:
KLASICKÁ MASÁŽ / více
MEDOVÁ MASÁŽ / více
aj.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200