www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Daňová evidence

DAŇOVÁ EVIDENCE II
- UZÁVĚRKOVÉ OPERACE

Kurz si klade za cíl detailně seznámit účastníky s transakcemi, které bývají označeny jako uzávěrkové operace. Tyto operace se více či méně objevují v každé firmě, nejsou v obecném účetním povědomí, ani účetní literatura je přehledně neuvádí. Přesto právě tyto položky jsou tou nejčastější chybou, za kterou finanční úřad při případné kontrole ukládá pokuty a penále. Jsou to zejména:


* Manko jako inventarizační rozdíl
* Daňový odpis DHM v prvním a posledním roce
* Vyřazení DHM a jeho zůstatková cena
* Finanční leasing
* PHM jako paušál nebo dle dokladů
* Zápočty pohledávek a závazků
* Zřizovací výdaje

Rozsah kurzu 5 lekcí; cena kurzu 3.000 Kč. Pro plátce DPH možnost odečtu DPH. Termín konání .

--------------------------------------------------------

FORMULÁŘE FYZICKÉ OSOBY-
Daňové přiznání k dani z příjmů a DPH;
Přehledy na OSSZ a zdrav. pojišťovnu

Kurz si klade za cíl detailně seznámit účastníky s jednotlivými formuláři daňové evidence a podnikající fyzické osoby. Jsou to zejména:
* Vyplnění formuláře daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob pro základní kombinace příjmů dle §6 (mzdy), §7 (podnikání) a §8 (úroky):
* v pro zaměstnance, kteří předkládají daňové přiznání místo ročního zúčtování zaměstnavatelem
* v pro fyzické osoby podnikatele
* Vyplnění formuláře přehledu pro OSSZ
* Vyplnění formuláře přehledu pro zdravotní pojišťovnu
* Vyplnění formuláře DPH

Rozsah kurzu 4 lekce cena kurzu 2.500 Kč. Pro plátce DPH možnost odečtu DPH. Termín konání .

--------------------------------------------------------

DAŇOVÁ EVIDENCE NA PC

Kurz si klade za cíl naučit účastníky základy práce s účetním softwarem a zpracování daňové evidence v účetním software na úrovni rekvalifikačního kurzu. Probírány tak budou zejména:

  • Doklady pro zaúčtování
  • Účtování do deníku, knihy pohledávek a závazků a pomocných knih

Rozsah kurzu 5 lekcí; cena kurzu 4.900 Kč. Pro plátce DPH možnost odečtu DPH. Termín konání.


 

Podrobné informace - tel. 607 709 922, e-mail: silex.ol@iol.cz


 

created by Netsimple / 200