www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Kadeřnice

Rekvalifikační kurz

"HOLIČSKÉ A KADEŘNICKÉ PRÁCE"

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti „holičské a kadeřnické práce". Osnova obsahuje klasická témata např. mytí vlasů, natáčení , stříhání dámských a pánských účesů, společenské účesy, fénování, barvení, melírování, přelivy, preparace (trvalá ondulace) a mnoho dalšího.

Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu. Učební prostory jsou vybaveny pro teorii i praxi. Praktická část probíhá v učebně, kde každý účastník má své vlastní pracovní místo!, ne v kadeřnickém salonu při plném provozu. Tím je zajištěno dostatek času pro vysvětlování učiva, opakování i k individuálním potřebám klienta. K výuce používáme i modely z veřejnosti, čímž poskytujeme účastníkům obrovský prostor pro praktický nácvik jednotlivých kadeřnických úkonů.

Absolvent tak ovládá znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dle našich dlouholetých zkušeností se naprostá většina absolventů stává po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další kadeřnickou kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Vyučující:
Odborné lektorky jsou schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestované sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají stoprocentní garanci lektorek s příslušným odborným vzděláním a dlouholetými odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost holičské a kadeřnické práce". Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území ČR (EU). Držitele opravňuje k provozování kadeřnické praxe ve všech provozovnách a zařízení jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání, protože umožňuje získat živnostenský list s předmětem podnikání – holičské a kadeřnické práce.

Rozsah a cena:
Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.

skupina skupina A skupina B
dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a
vyšší vzdělání
základní vzdělání
cena
kurzu
bude upřesněno
před zahájením
bude upřesněno
před zahájením

 V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Dokladu o kvalifikaci, náklady na základní výukový materiál, učebnice. Účastníkům bude zapůjčeno pracovní oblečení a ručníky.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na nejnižší úrovni v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání: dle pokynů při zahájení kurzu
Olomouc - Riegrova 24, Olomouc
Ostrava - Bohumínská 61, Ostrava

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků, s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.

Doplňkové kurzy /více/:
Pro absolventy rekvalifikačního kurzu nabízíme doplňkové nástavbové kadeřnické kurzy /více/.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 ,e-mail: silex.ol@seznam.cz

 

created by Netsimple / 200