www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Zahájení rekvalifikačního kurzu KUCHAŘ v Olomouci dne 20.září 2023 /více/, přidejte se k nám :-).

 

Využijte tzv. zvolenou rekvalifikaci:

úřady práce hradí zvolený rekvalifikační kurz zájemcům, kteří jsou v evidenci úřadů práce. FORMULÁŘE VÁM RÁDI POTVRDÍME!

Kosmetička

Rekvalifikační kurz

"KOSMETICKÉ SLUŽBY"

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti kosmetické služby. Naučíme Vás klasické dovednosti např. úprava a barvení obočí a řas, ošetření pleti (diagnostika a určení typu, čištění povrchové a hloubkové, masky, krémy), masáž obličeje a dekoltu, depilace, líčení a make-up a mnoho dalšího.

Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu. Učební prostory jsou vybaveny pro teorii i praxi. Praktická část probíhá v učebně, ne v kosmetickém salonu při plném provozu. To zajišťuje dostatek času pro vysvětlování učiva, jeho opakování i pro individuální potřeby klienta, a celkově tak poskytuje účastníkům obrovský prostor pro praktický nácvik jednotlivých kosmetických úkonů.

Absolvent tak ovládá znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti kosmetické služby jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dle našich dlouholetých zkušeností se naprostá většina absolventů stává po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další kosmetickou kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Vyučující:
Odborné lektorky jsou schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestované sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají stoprocentní garanci lektorek s příslušným odborným vzděláním a dlouholetými odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost kosmetické služby". Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území ČR (EU). Držitele opravňuje k provozování kosmetické praxe ve všech kosmetických provozovnách a zařízení jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání, protože umožňuje získat živnostenský list s předmětem podnikání – kosmetické služby.

Rozsah a cena:
Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.


skupina

skupina A

skupina B
dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a 
vyšší vzdělání
základní vzdělání
cena kurzu bude upřesněno
před zahájením
bude upřesněno
před zahájením
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Dokladu o kvalifikaci, náklady na základní výukový materiál, učebnice. Účastníkům bude zapůjčeno pracovní oblečení a ručníky.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na nejnižší úrovni v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

 Místo konání: dle pokynů při zahájení kurzu

Olomouc: od 1.9.2010 nové prostory! budova Horní Lán 1310/10 A, Olomouc /více/
Ostrava: Bohumínská 61, Ostrava

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků, s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.

Doplňkové kurzy /více/:
Pro absolventy rekvalifikačního kurzu nabízíme doplňkové nástavbové kadeřnické kurzy /více/.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 ,e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200