www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

O nás

Vítejte na internetových stránkách vzdělávacího zařízení SILEX.

Uvažujete-li o:

 • Zvýšení kvalifikace
 • Aktualizaci a ověření znalostí získaných v dřívějších dobách
 • Získání dokladu pro obdržení živnostenského a výučního listu

Přihlaste se do našich rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů!!!

SILEX SE PŘEDSTAVUJE:

naše rekvalifikační a vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bylo založeno jako jedno z prvních středisek vzdělávání dospělých již v roce 1995. 

Za dobu naší úspěšné činnosti jsme poskytli možnost ukončení a zvýšení vzdělání stovkám absolventům, často jsme jedinečnou šancí pro změnu profese dlouhodobě nezaměstnaných.

Spolupracujeme s ÚP celé ČR, našimi klienty jsou jednotlivci i státní instituce, realizujeme zakázky firemní i financované z ESF EU.

Přednostmi rekvalifikačních kurzů pořádaných naší společností je vysoká kvalita podložená dlouholetou zkušeností v kombinaci s nízkou cenou, kvalitní lektorský tým, vybavené prostory a maximální rozsah poskytovaných služeb v rámci ceny kurzu.

Věříme, že tak jako naši dosavadní klienti, i vy budete spokojeni.

 

POŘÁDANÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY: 

Rekvalifikační kurzy jsou pořádané pod akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT ČR. Akreditace stanovuje požadavky na rekvalifikační středisko a na rekvalifikační kurz, včetně lektorů, materiálového a technického zajištění. 

Absolventi rekvalifikačních kurzů obdrží Doklad o kvalifikaci (viz níže).

Naše společnost pořádá rekvalifikační kurzy pro široký okruh profesí. Věříme, že si vyberete:

 • Obor kuchař: 
  úplná profesní kvalifikace "Kuchař"/ podrobnosti
  profesní kvalifikace-Příprava teplých pokrmů
  profesní kvalifikace-Příprava pokrmů studené kuchyně
  profesní kvalifikace-Příprava minutek
  profesní kvalifikace-Jednoduchá obsluha hostů
 • Obor holičk a kadeřnice: 
  rekvalifikační kurz "Holičské a kadeřnické práce"  / podrobnosti
 • Obor účetnictví: 
  rekvalifikační kurz "Účetnictví a daňová evidence" / podrobnosti
 • Obor mzdové účetnictví: 
  rekvalifikační kurz "Mzdové účetnictví"/podrobnosti/
 • Obor masér:
  rekvalifikační kurz "Masér pro sportovní a rekondiční masáže"  / podrobnosti
 • Obor "automechanik: 
  rekvalifikační kurz "Opravy silničních vozidel" / podrobnosti
 • Obor kosmetička:
  rekvalifikační kurz "Kosmetické služby" / podrobnosti

 Vzdělání je celoživotní proces, a proto jsme pro velký zájem připravili řadu nástavbových doplňkových kurzů. Tyto kurzy navazují na základní znalosti daného oboru, rozšiřují a doplňují je. V současné době si Vám dovolujeme nabídnout:

ORGANIZACE KURZŮ:

Naše sídlo je v Olomouci. Rekvalifikační kurzy pořádáme v pravidelných cyklech třikrát ročně v Olomouci / termíny/ a v Ostravě /termíny/.

Účastníci kurzů jsou z celé České republiky.

KVALITA KURZŮ:

Kvalita našich kurzů je zajištěna systémem pravidelných kontrol a akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Péče o spokojenost zákazníka stojí v centru zájmu činnosti naší společnosti. Naše strategie je proto založena na maximalizaci kvality služeb poskytovaných klientům. Systém osobních konzultací, kontrol uskutečňovaných v průběhu kurzů a pravidelné hodnocení formou anonymních dotazníků, které zpracovávají naši klienti na závěr každého kurzu, umožňuje nabízet služby na stále vyšší úrovni.

DOKLAD PRO ABSOLVENTY KURZU:

Absolventům všech kurzů jsme oprávněni akreditací MŠMT vydat doklady o kvalifikaci. Tyto kvalifikační doklady jsou oficiálními doklady o rekvalifikaci, uznávanými na celém území ČR (EU) a umožňující získání živnostenského listu.

U kurzů "kuchař-číšník" a "masérské služby", které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací, je nově možné po zkouškách u tzv. autorizované osoby (naše vzdělávací zařízení) a po následných zkouškách u zvoleného SOU získat i výuční list.

CENA KURZU:

Ceny jednotlivých kurzů stanovujeme dle kalkulace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Cílem naší společnosti je umožnit absolvování kurzů co nejširší skupině osob, a proto naši ekonomové vhodnou strategií udržují naše ceny mnohdy na nejnižší úrovni v regionu. Navíc umožňujeme splátkovou formu úhrady kurzovného u všech námi pořádaných kurzů.

Ceny jednotlivých kurzů zahrnují výuku odbornými lektory, materiály pro výuku, vydání Dokladu o kvalifikaci, popř. pracovní oblečení. Podrobnější informace jsou vždy uvedeny detailu jednotlivých kurzů.

VYUČUJÍCÍ V KURZU:

Všechny námi pořádané kurzy jsou vedeny lektory schválenými akreditací MŠMT a kladně otestovanými sítem hodnocení našich absolventů. Klienti tak mají stoprocentní garanci kolektivu lektorů s příslušným odborným vzděláním a dlouholetými odbornými a pedagogickými zkušenostmi. V týmu našich lektorů jsou vždy osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

VÝUKA V KURZU:

Osnova výuky v jednotlivých rekvalifikačních kurzech je stanovena akreditací MŠMT ČR. Výuka má přesný řád, probíhá klasicky i dle moderních vzdělávacích postupů a metod, obsahuje teoretické základy a praktické dovednosti.

Lekce probíhají ve vybavených učebnách pro teorii a praxi, dle typu kurzu má každý účastník své vlastní pracovní místo.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@seznam.cz

 

fff

created by Netsimple / 200