www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Kuchař

Úplná profesní kvalifikace

"KUCHAŘ"

Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti kuchař jak po stránce teoretické, tak i praktické. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti kuchař.

Vyučujeme následující profesní kvalifikace:
-příprava teplých pokrmů
-příprava pokrmů studené kuchyně
-příprava minutek.

Účastníci budou vybaveni studijními pomůckami. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na základní potraviny na vaření.

Absolventi mají možnost získat výuční list na pracovní činnost KUCHAŘ.
Rekvalifikační kurz je konán dle Národní soustavy klasifikací, která umožňuje absolventům po složení zkoušek u autorizované osoby (naše vzdělávací zařízení) a po zkouškách na zvoleném SOU získat výuční list.

Absolventi obdrží po zkouškách u autorizované osoby následující doklady:
-osvědčení o účasti v jednotlivých profesních kvalifikacích
-osvědčení o získání profesních kvalifikacích.
Výuční list vystaví příslušné SOU.

Absolventi najdou uplatnění v restauračních zařízeních, u organizací, provozujících kuchyně a zabývajících se přípravou jídel. Mohou získat živnostenský list s předmětem podnikání – hostinská činnost.

Délka kurzu je bez ohledu na dosažené vzdělání pro všechny účastníky stejná.

Cena kurzu: 22.000,- Kč, zkoušky u autorizované osoby (3 profesní kvalifikace) celkem 5.800,- Kč.
Umožňujeme splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání: dle pokynů při zahájení kurzu

Olomouc:
-Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova 935/8a, Olomouc
-restaurační zařízení

Ostrava:
-SŠ stavební a dřevozpracující, U stadionu 33, Ostrava-Zábřeh

Vyučující:
učitelé odborných předmětů pro pracovní činnost kuchař-číšník ze středního odborného učiliště

Vyučovací doba :
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků s přihlédnutím k zaměstnaným účastníkům.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@seznam.cz

created by Netsimple / 200