www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Mzdové účetnictví

Rekvalifikační kurz

"MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ"

Mzdové účetnictví je v ČR regulováno velkým počtem každoročně se měnících zákonů a pravidel, a proto se odděluje od klasického jednoduché a podvojného účetnictví. Kurz mzdového účetnictví je tedy určen pro úplné začátečníky i pro pokročilé účetní.

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti mzdové účetnictví. Osnova obsahuje témata:

  • práce mzdové účetní ve vztahu k zaměstnavateli-personalistika a mzdová agenda, zákoník práce, pracovní poměr, dohody
  • práce mzdové účetní ve vztahu k zaměstnanci-mzda, odměňování, překážky v práci, dovolená, náhrada škody, cestovné zaměstnanců, srážky ze mzdy
  • práce mzdové účetní ve vztahu k finančnímu úřadu-daň z příjmů a roční zúčtování, srážková daň, formuláře
  • práce mzdové účetní ve vztahu k zdravotnímu pojištění-výpočty, příklady, formuláře
  • práce mzdové účetní ve vztahu k sociálnímu pojištění- výpočty, příklady , formuláře, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, dávky nemocenského pojištění
  • práce mzdové účetní ve vztahu k úřadu práce a inspektorát práce

Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu, s prostorem k opakování učiva a k individuálním potřebám klienta.

Absolvent tak ovládá znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti mzdové účetní jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dle našich dlouholetých zkušeností se absolventi stávají po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další účetní kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Vyučující:
Odborné lektorky jsou schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestované sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají garanci lektorek s příslušným odborným vzděláním a odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost mzdové účetnictví". Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území ČR (EU). Držitele opravňuje k provozování účetní praxe ve všech organizacích jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Rozsah a cena:
Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.

skupina skupina A skupina B

dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a základní vzdělání
vyšší vzdělání

cena kurzu bude upřesněna před zahájením kurzu

V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Dokladu o kvalifikaci, náklady na základní výukový materiál.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na nejnižší úrovni v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/;
zahájení kurzu a již i první výuková hodina se uskuteční 12.5.2014 v 15.30 hodin.

Místo zahájení a konání:
Olomouc - budova Horní Lán 1310/10 A, Olomouc /více/

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků.

Doplňkové kurzy /více/:
Pro absolventy rekvalifikačního kurzu nabízíme doplňkové nástavbové účetní kurzy /více/.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 607 709 922, 602 714598 , e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200