www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Mzdové účetnictví

Rekvalifikační kurz

"MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY
S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
"

Mzdové účetnictví je v ČR regulováno velkým počtem každoročně se měnících zákonů a pravidel, a proto se odděluje od klasického jednoduché a podvojného účetnictví.

Kurz mzdového účetnictví se základy personalistiky je tedy určen pro každého – od úplných začátečníků až po pokročilé účetní, pro podnikatele k získání znalostí zákonných povinností, je vhodný i pro aktualizaci či rozšíření znalostí daného oboru.

 

Osnova:

Výuka je vedena v souladu s učební osnovou stanovenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti mzdové účetnictví.

Osnova obsahuje témata:

 • práce mzdové účetní ve vztahu k zaměstnavateli-personalistika a mzdová agenda, zákoník práce, pracovní poměr, dohody
 • práce mzdové účetní ve vztahu k zaměstnanci-mzda, odměňování, překážky v práci, dovolená, náhrada škody, cestovné zaměstnanců, srážky ze mzdy
 • práce mzdové účetní ve vztahu k finančnímu úřadu-daň z příjmů a roční zúčtování, srážková daň, formuláře
 • práce mzdové účetní ve vztahu k zdravotnímu pojištění-výpočty, příklady, formuláře
 • práce mzdové účetní ve vztahu k sociálnímu pojištění-výpočty, příklady, formuláře, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, dávky nemocenského pojištění
 • práce mzdové účetní ve vztahu k úřadu práce a inspektorátu práce
 • vedení mzdového účetnictví na PC

 

Proč si zvolit námi nabízený kurz:

 • Kurz je pořádán opakovaně již od roku 1995
 • Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, jsou navzájem propojeny a obsahově na sebe navazují
 • Vyučování probíhá pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu
 • Účastníci kurzu jsou rozděleni do malých skupin
 • Lekce probíhají v odpoledních hodinách
 • Klademe důraz na odbornou, pedagogickou a lidskou stránku lektorů, kteří jsou dle našich zkušeností jeden ze základních pilířů kvalitního kurzu
 • Teoretické základy obsahují nutné minimum
 • Praktická část vychází ze skutečných situací a požadavků praxe, s univerzálním schématem aplikovatelným pro jakýkoliv účetní software
 • Kurz není nastaven jako „supermarketový produkt“, důraz je kladen na rozsáhlé procvičování a opakování učiva s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.
 • Možnost dalšího vzdělávání formou doplňkových kurzů /více/
 • Nabídka účetního poradenství, konzultací a kontroly /více/
 • 99% absolventů hodnotilo kurz "rozhodně kladně"  /více/

 

Absolvent kurzu tak ovládá komplexní znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti mzdové účetní se základy personalistiky jak po stránce teoretické, tak i praktické.

Dle našich dlouholetých zkušeností se absolventi stávají po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další účetní kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

 

Vyučující:

 • Naši odborní lektoři jsou vždy schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestovaní sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají garanci lektorek nejen s příslušným odborným vzděláním, ale i odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.
 • Od září 2020 je odborným garantem i lektorem účetních kurzů
  opět Ing. K. Daníčková /více/.

 

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi vzdělávacího kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost mzdové účetnictví se základy personalistiky s využitím výpočetní techniky.

 

Cena:
Cena kurzu je 8.400 Kč. 
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Osvědčení o rekvalifikaci, náklady na základní výukový materiál.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na jedné z nejnižších úrovní v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

 

Termíny konání:
Olomouc: detail 
Ostrava: kurz se neotvírá

Místo zahájení a konání:
bude upřesněno

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků.

 

 


Podrobné informace - tel. 607 709 922, 585 412 724, 602 714 598 , e-mail: silex.ol@seznam.cz


 

created by Netsimple / 200