www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT:

1. Elektronicky vyplněním uvedené přihlášky a jejím odesláním. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vyplnění kolonky e-mail. V případě chybného vyplnění Vás nebudeme moci kontaktovat.
/Přihláška-klikněte zde/

2. Písemně vyplněním uvedené přihlášky a jejím odesláním na adresu:
SILEX, Družstevní 43, Olomouc 779 00
/Přihláška-klikněte zde/

3. Telefonicky kontaktováním našeho pracovníka na telefonních číslech:
58 54 12 724, 602 714 598


PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:

1. Vyplněním a odesláním přihlašující akceptuje nabídku pořadatele a přihlašuje se k účasti v kurzu.

2. Účastníci budou do kurzu zařazeni dle pořadí došlých přihlášek a úhrady kurzovného.

3. Kurzovné je možné uhradit před zahájením kurzu na náš bankovní účet číslo, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo, nebo v hotovosti v den zahájení kurzu.

4. Po přijetí přihlášky Vám bude odesláno potvrzení spolu se zvacím dopisem k zahájení kurzu, informacemi o kurzu a platebních podmínkách.

5. V případě nezařazení účastníka do kurzu se kurzovné vrací.

6. V případě zrušení účasti během konání kurzu se kurzovné nevrací. Výjimky jsou vážné zdravotní a osobní důvody, zde umožníme po osobním jednání dokončení kurzu v následujícím běhu a započtení již uhrazené částky.

7. Organizující firma SILEX se zavazuje vykonat a organizovat daný kurz dle uvedených informací a dle akreditace MŠMTV ČR, po ukončení úspěšným absolventům vydat doklad dle pověření MŠMTV ČR. Změna termínu a lektora je vyhrazena.

created by Netsimple / 200