www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Účetnictví

Rekvalifikační kurz

„ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY“

Kurz Vás komplexně provede celou rozsáhlou oblastí účetnictví a daňové evidence v ČR, je tedy určen pro každého – od úplných začátečníků až po pomocné účetní, pro podnikatele k získání ekonomických základů a znalostí zákonných povinností, je vhodný i pro aktualizaci či rozšíření znalostí daného oboru.

 

Osnova:

Výuka je vedena v souladu s učební osnovou stanovenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti vedení účetnictví a daňové evidence.

Osnova obsahuje témata:

 • Právní úprava účetnictví, zákon o účetnictví, základní pojmy, doklady, aj.
 • Daně v ČR-daň z příjmů, DPH, silniční daň, sociální a zdravotní pojištění, mzdové účetnictví, aj.
 • Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - vedení deníku, knihy pohledávek a závazků, pomocné evidence; komplexní příklady vedení daňové evidence během roku, včetně účetní závěrky, daně z příjmů fyzické osoby, pojištění, aj.
 • Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) - účetní třídy 0-9; komplexní příklady vedení účetnictví během roku, včetně účetní závěrky, daně z příjmů právnické osoby, aj.
 • Vedení daňové evidence a účetnictví na PC

 

Proč si zvolit námi nabízený kurz:

 • Kurz je pořádán opakovaně již od roku 1995
 • Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, jsou navzájem propojeny a obsahově na sebe navazují
 • Vyučování probíhá pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu
 • Účastníci kurzu jsou rozděleni do malých skupin
 • Lekce probíhají v odpoledních hodinách
 • Klademe důraz na odbornou, pedagogickou a lidskou stránku lektorů, kteří jsou dle našich zkušeností jeden ze základních pilířů kvalitního kurzu
 • Teoretické základy obsahují nutné minimum
 • Praktická část vychází ze skutečných situací a požadavků praxe, s univerzálním schématem aplikovatelným pro jakýkoliv účetní software
 • Kurz není nastaven jako „supermarketový produkt“, důraz je kladen na rozsáhlé procvičování a opakování učiva s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta
 • Možnost dalšího vzdělávání formou doplňkových kurzů /více/
 • Nabídka účetního poradenství, konzultací a kontroly /více/
 • 99% absolventů hodnotilo kurz "rozhodně kladně"  /více/

 

Absolvent kurzu tak ovládá komplexní znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti účetní jak po stránce teoretické, tak i praktické.

Dle našich dlouholetých zkušeností se absolventi stávají po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další účetní kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

 

Vyučující:

 • Naši odborní lektoři jsou vždy schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestovaní sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají garanci lektorek nejen s příslušným odborným vzděláním, ale i odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.
 • Od září 2020 je odborným garantem i lektorem účetních kurzů
  opět Ing. K. Daníčková /více/.

 

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci na pracovní činnost účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky.

 

Cena:
Cena kurzu je 9.900 Kč. 
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Osvědčení o rekvalifikaci, náklady na základní výukový materiál.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na jedné z nejnižších úrovní v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

 

Termíny konání:
Olomouc: detail
Ostrava: kurz se neotvírá

Místo zahájení a konání:
bude upřesněno

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků.

 

Doplňkové kurzy /více/:
V rámci účetního vzdělávání /více/ nabízíme i doplňkové kurzy pro oblast účetní závěrky, tiskopisů, aj.

 


Podrobné informace - tel. 607 709 922, 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@seznam.cz

 

created by Netsimple / 200