www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Účetnictví

Rekvalifikační kurz

"ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE"

Osnova:
Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti vedení účetnictví. Osnova obsahuje témata např. základní právní normy upravující účetnictví v ČR, přehled daní (daň z příjmů, DPH, aj.), sociální a zdravotní pojištění, daňová evidence (jednoduché účetnictví), podvojné účetnictví a mnoho dalšího.

Jednotlivé výukové lekce mají přesný rozvrh a řád, obsahují teoretické základy a praktické dovednosti vyučované pozvolným tempem, metodou postupování od jednoduchého ke složitějšímu, s prostorem k opakování učiva a k individuálním potřebám klienta.

Absolvent tak ovládá znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti účetní jak po stránce teoretické, tak i praktické. Dle našich dlouholetých zkušeností se absolventi stávají po absolvování kurzu profesionály s velmi dobrým základem pro další účetní kariéru jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání.

Vyučující:
Odborné lektorky jsou schváleny akreditací MŠMTV a kladně otestované sítem hodnocení našich absolventů. Účastníci tak mají stoprocentní garanci lektorek s příslušným odborným vzděláním a dlouholetými odbornými a pedagogickými zkušenostmi. Lektorky jsou vždy hodnoceny jako osobnosti se schopností lidství, trpělivosti a ochoty předávat znalosti a dovednosti, respektovat potřeby a požadavky klienta.

Doklad:
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Absolventi rekvalifikačního kurzu obdrží „Doklad o kvalifikaci na pracovní činnost účetnictví". Tento kvalifikační doklad je oficiálním dokladem o rekvalifikaci, uznávaným na celém území ČR (EU). Držitele opravňuje k provozování účetní praxe ve všech organizacích jak v zaměstnaneckém poměru, tak při soukromém podnikání, protože umožňuje získat živnostenský list s předmětem podnikání – vedení účetnictví.

Rozsah a cena:
Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.


skupina

skupina A

skupina B
dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a
vyšší vzdělání
základní vzdělání

cena
kurzu

12.800 Kč
16.200 Kč
V ceně kurzu je zahrnuta výuka odbornými lektory, vydání Dokladu o kvalifikaci, náklady na základní výukový materiál.

Naše cena obsahuje maximální výčet poskytovaných služeb, přesto je na nejnižší úrovni v regionu. Umožňujeme navíc splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání:
Olomouc - budova Horní Lán 1310/10 A, Olomouc /více/
Ostrava – Galerie MAGNA, Bieblova 3, Ostrava /více/;
- Bohumínská 61, Ostrava

Vyučovací doba:
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků.

Přečtěte si, jak hodnotili absolventi kurz v Olomouci.
zobrazit

Doplňkové kurzy /více/:

Pro absolventy rekvalifikačního kurzu nabízíme doplňkové nástavbové účetní kurzy /více/. Novinkou je kurz mzdové účetnictví.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200