www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Podvojné účetnictví

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ II
- UZÁVĚRKOVÉ ÚČTOVÁNÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Konec roku je pro účetní vedoucí podvojné účetnictví nejtěžší fází roku, často i noční můrou. Kurz si proto klade za cíl detailně seznámit účastníky s účtováním spojeným s koncem roku a jednotlivými kroky účetní závěrky. Probírány tak budou zejména:
zaúčtování uzávěrkových operací, tj. ostatních A a P. Zaměříme se zde na transakce, které se vyskytují v každé firmě, a to:
-účtování o nákladech a výnosech
-časové rozlišení
-dohadné položky
-opravné položky
-rezervy
-zásoby
inventarizace, účtování daně z příjmů, účetní závěrka, účetní uzávěrka, výroční zpráva, audit, zveřejnění účetních dat, archivace aj.
Rozsah kurzu 7 lekcí; cena kurzu je stanovena na 4.000 Kč. Pro plátce DPH možnost odečtu DPH (ve výši 695 Kč).

Výuka se uskuteční vždy v úterý v termínu od 5.11.-17.12.2013 od 15.00 do 19.00 v objektu Horní Lán 10A, Olomouc, 4. patro.

Zahájení a již i první lekce 5.11.2013 od 15.00 do 19.00. 

-----------------------------------------------------

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ NA PC

Kurz si klade za cíl naučit účastníky základy práce s účetním softwarem a zpracování podvojného účetnictví v účetním software na úrovni rekvalifikačního kurzu. Probírány tak budou zejména:
Doklady pro zaúčtování
Účtování účetních tříd 0 až 7
Rozsah kurzu 5 lekcí; cena kurzu 4.900 Kč. Pro plátce DPH možnost odečtu DPH. Termín konání.Podrobné informace - tel. 607 709 922, e-mail: silex.ol@iol.cz

created by Netsimple / 200