www.silex-rekvalifikace.cz

Vzdělávací zařízení, akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky

...jsme tu pro Vás

Prodavač

Rekvalifikační kurz

"PRODAVAČ
POTRAVINÁŘSKÉHO A
SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ"

Výuka je vedena dle učební osnovy, stanovené Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Účastníci si osvojí veškeré znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti prodavač potravinářského a smíšeného zboží jak po stránce teoretické, tak i praktické. Vyučují se pouze odborné předměty, týkající se pracovní činnosti prodavač. Účastníci budou vybaveni studijními pomůckami, pracovním oblečením, hygienickými potřebami. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Absolventi obdrží doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu, doklad o kvalifikaci /osvědčení s celostátní platností/ na pracovní činnost prodej potravinářského a smíšeného zboží. Absolventi najdou uplatnění ve všech prodejních organizacích ČR.

Dle dosažené kvalifikace jsou účastníci kurzu děleni do skupin A a B, příslušné skupině pak odpovídá délka a cena kurzu.

skupina skupina A skupina B
dosažené vzdělání SO, ÚS, ÚSO a
vyšší vzdělání
základní vzdělání

cena
kurzu
bude upřesněno
před zahájením
bude upřesněno
před zahájením

Umožňujeme splátkovou formu úhrady kurzovného.

Termíny konání:
Olomouc /detail/
Ostrava /detail/

Místo konání : dle pokynů při zahájení kurzu
Olomouc - Riegrova 24, Olomouc
Ostrava - Bohumínská 61, Ostrava

Vyučovací doba :
Přesný rozvrh vyučování bude upřesněn při zahájení kurzu dle místa bydliště účastníků.


Podrobné informace - tel. 585 412 724, 602 714598 , e-mail: silex.ol@seznam.czcreated by Netsimple / 200